Георги Маринов, доцент, доктор по икономика. Роден 1947 г. Завършил УНСС, специалност " Международни икономи чески отношения ". Работил е като научен сътрудник, директор на Информационния център на МВТ, ген. директор на Института по търговия, съветник в посолството на РБ в РФ и ген. директор на Центъра на промишлеността на РБ в Москва. Преподавател в УНСС, ВСУ и други университети. Зам.-председател на Центъра за политологически изследвания "ЕВРАЗИЯ".

ОСНОВНИ ГЕОТЕНДЕНЦИИ НА XXI ВЕК

Брой 2 Февруари 2004г.

      След края на студената война се утвърждава нов световен ред с геополити чески параметри на развитие - еднополюсен модел с неоспоримо доминиране на единствената останала световна суперсила - САЩ. Като че ли се сбъдна американската мечта за световно господство, т.нар.MANIFEST DESTINY!

      Какво е бъдещето на третото хилядолетие? За да се отговори на този жизненоважен за човечеството въпрос, е необходимо да се анализират главните политически и геополитически, икономически и геоикономи чески, кратополитически, индустриални и технологични, иноформационни, домографски и пр. тенденции. И не само основните трендове в световното развитие, но и и факторите, които съдействат или противодействат на тези тенденции, определящи от своя страна развитието на глобалната епоха в ХХI век на третото хилядолетие. Защото въпреки оптимизма на апологетите на антлантизма (основателен в редица отношения) не може да не се констатира фактът, че по-голямата част от човечеството (може би 80%) засега е извън обхвата на действащите механизми на еднополюсния глобален модел.

      Едносубектният модел не може да не породи (а вече роди доста такива) противоречиви, а дори и опасни контратенденции в развитието на глобалния свят! Но по-важна е дилемата, възможно ли е да се игнорират тотално основните геополитически закони...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови