Завършил е Агрономо-лесовъдния факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1941 г. Десет години е работил като лесничей и директор в горски стопанства, в секции за укрепяване на пороищата и залесяване и лесоустройствени бригади и дървообработващи предприятия. Главен директор на Горско-стопански комбинат в София, началник-отдел в различни стопански обединения и в Министерството на горите и горската промишленост. Инженер Манолов е специализирал в различни държави, участвал е в международни симпозиуми. Награждаван е с високи държавни отличия. Автор е на 10 книги, 1500 статии, консултант или сценарист на повече от 35 филма, излъчвани в България и чужбина.

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Брой 7-8 Юли/Август 2002г.


           Горите на България заемат 39 150 000 дка или 34% от територията на страната, към 3 януари 2002 г. По лесистост България се нарежда на 19-то място в Европа. Иглолистните гори заемат 11 146 000 дка или 33% от горската площ. Високостъблените широколистни гори заемат 7 043 740 дка или 20.85%. Посочените два вида гори са най-ценните и продуктивни гори. Останалите площи заемат горите за реконструкция (изсичане на дърветата и след това залесяване с други ценни видове) – 15.85%, издънковите – 26.65% и нискостъблените – 3.65%.

           Горите се отличават от другите природни ресурси, които се изчерпват: нефт, газ, руди, въглища, нерудни изкопаеми и други. Горите се възобновяват. Разположени са предимно на стръмни и урвести планински и хълмисти склонове. Лесистостта е различна в отделните области. Най-голяма е в Смолянска област, където заема 74.5% от територията, следвана от Пазарджишка – 52.1% и Благоевградска – 51.2%. Най-малка е в Плевенска – 5.5%, Добричка – 9.8%, Врачанска – 10.1% и в Русенска – 10.3%. Малка е лесистостта в някои общини, като: Садовска, Калояновска, Димитровградска, Ямболска и други.

           В нашите гори голямо значение имат иглолистните видове: бял и черен бор, смърча, елата, бялата и черната мура. От широколистните: дъбът, букът, церът, тополата, ясена, липата.

           В миналото...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор