Доцент по социология, доктор по философия. Занимава се със социална и социологическа проблематика. В Института за синдикални и социални изследвания се е занимавал с въпросите на новия синдикализъм в условията на преход към пазарна икономика. Участвал е в научни форуми в чужбина. От 1995 г. е преподавател към катедра “Социология” в УНСС по икономическа социология, конфликтология и теория на социалните сдружения и организации. Автор на над 100 научни публикации.

КОНФЛИКТНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ И КОНФЛИКТИ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Брой 12 Декември 2002г.

Централен въпрос в приватизационния процес у нас сега е за взаимното съчетаване на частните, груповите и корпоративните интереси и обвързването им с обществените изисквания. Но днес повече от всякога приватизацията се превръща в арена на сблъсък на различни интереси, преследвани с всевъзможни средства от изразителите им. Самата смяна на собствеността поражда различни текущи и дълготрайни, частни и обществени, егоистични и масови интереси.

Интересите изразяват потребности, претенции или права върху предмети, средства, идеи, дейности и др. от индивиди, групи, класи, общности. Самото понятие интерес (от лат. interesse) означава нещо много важно и значимо за някого. Затова интересът винаги е обвързан с личната и груповата облага, с обогатяване, надмощие или професионална и обществена изява.

Интересите се пораждат от обективните социални условия. Материалната и духовната среда, както и човешката дейност предизвикват определени интереси, за удовлетворяването на които хората търсят различни начини и средства. Това е един непрекъсваем процес - задоволяването на едни потребности и интереси предизвиква пораждането на нови, които от своя страна налагат търсене на нови начини и средства за удовлетворяването им.

Приватизацията като обществена практика също създава определен вид социални условия и среда за пораждане на различни видове...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови