Националното движение “Учители за своите права” (НДУСП) е неправителствена правозащитна организация на учителите, регистрирана с Решение на СГС от 12.06.2001г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Предмет на дейност на движението е утвърждаването на правовия ред в образованието, защитата на правата на учителите и разработване на насоки, програми и стратегии за развитие на средното образование. В движението членуват учители от столицата и страната с различна синдикална принадлежност. Ръководството на движението се осъществява от деветчленен Управителен съвет с председател Снежана Андреева. НДУСП осигурява безплатни правни консултации на всички учители, които изявят желание да ги получат. Особено широка известност то придоби с дела, които води във Върховния административен съд за защита на статута на учителите на държавни служители, произтичащи от чл.40,ал.(1) в неговата редакция преди 24.09.02г. През 2001г. съвместно със Синдиката на учителите към НПС “ПРОМЯНА”, движението проведе редица мирни протестни действия, в това число пълзяща гладна стачка, срещу предложението на МС до парламента за промяна на чл.40,ал.(1)и отнемане на техните законни права на държавни служители. През последните три години НДУСП редовно участва с публикации на страниците на сп.”Образование”, засягащи широк кръг от проблеми на средното образование.

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА ЗА СТРАТЕГИЯ НА МОН ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Брой 7-8 Юли-Август 2004г.
В началото на годината в електронния сайт на МОН, а малко по-късно и на страниците на вестник “АЗ-БУКИ” се появи проект за стратегия на министерството за развитие на средното образование. Проектът е бил изготвян в продължение на няколко месеца при почти секретни условия и с участието на определен кръг лица, гравитиращи към определена политическа сила. Впоследствие с намерението да запълни една от празнотите в своята политическа платформа особено в перспективата на предстоящите парламентарни избори, ръководството на тази политическа сила обсъди проекта, но не го прие. Инициираният след огласяването шум в медиите бързо заглъхна и той бе подложен на забрава. Министър Дамянов продължава да твърди, че този проект имал за цел установяване на една “добра практика” и може би щеше да е прав, ако го бе казал 15 години по-рано. Сега той е анахронизъм.

1.Въпросите, които задължително следва да бъдат зададени към всяка една стратегия, са свързани преди всичко с това дали реализацията на нейния замисъл като цяло и на отделните части ще доведе до съществени промени в съответната област, които да засегнат стила на мислене, нагласите и мотивацията на всички категории субекти, имащи пряко или косвено отношение към нейната проблематика и в крайна сметка да осигурят по-добро качество на продукта, който тя предлага на обществото. Становището на НДУСП е, че в...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор