Чавдар Николов e роден през 1954 г. в София. Декан на Стопанския факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски”. Автор на пет публицистични книги за българския преход, на три учебника по финанси и на един учебник по европейско стопанство.

ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА У НАС КОНСОЛИДИРА СОЦИАЛНАТА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ

Брой 12 Декември 2004г.
Съотношението между приходите в консолидирания държавен бюджет от косвени данъци (в числител) и сумата от приходите от данък печалба, данъка върху доходите на физическите лица и от вноските по обществено и здравно осигуряване (в знаменател) през 2002 година е възлизало на 0,82. През 2003 година показателят е 0,83, през 2004 година е програмиран да стане 0,90, а проектобюджетът за 2005 година предвижда 0,99. Следователно налице е съществена структурна еволюция във фискалната сфера, която заслужава да бъде анализирана от социална гледна точка, като се направят и съответни международни сравнения.

Ще започнем с главния за България данък - с ДДС. Делът на въпросния данък в бюджетните приходи последователно нараства през годините на управление на настоящото правителство. През 2002 г. той е бил 21,5%, през 2003 г. - 22,0%, през 2004 г. - 23,2%, за да достигне според очакванията 26,1% през идната 2005 година. Паралелно, както и логично следва, нараства и процентът на приходите от косвените данъци в консолидираните приходи на държавния бюджет: 2002 г. - 33,5%, 2003 г.- 34,7%, 2004 г. - 36,8%, и 2005 г. - 39,5%. С последното число България се нарежда сред страните от ОИСР, в които косвените данъци осигуряват голям процент от приходите на бюджета. Около нашия показател (2000 г.) са показателите на Норвегия, Турция и Ирландия, съответно 38,1%, 38,3% и 39,7%.Малко по-големи са тези на Унгария - 41,7%, Гърция - 42,8%, и Корея - 43,7%, а съществено...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови