КРИТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Брой 12 Декември 2008
Поводът за настоящата рецензия е излязлата нова книга на доц. д-р Димитър Денков “Гледки от българския вагон”. Книгата е съставена от отделни статии, публикувани от видния български философ и общественик в един от най-интелигентно списваните наши ежедневници - вестник „Сега”. Структурата и композицията на книгата индикират по недвусмислен начин многообразието от теми и проблеми, засягащи почти всички сфери на обществения и културния живот на страната. Специфичното тук е, че не става въпрос за хаотична амалгама от несвързани помежду си предметности, а за проведеното в типично кантиански дух подчиняване на феноменалното многообразие на онова смислово, ценностно и целево единство, обезпечаващо холистичния, цялостен характер на текста и съставляващо лайтмотива на последния.

Смятам, че водещата идея, обуславяща снемането на отделните текстуални единици в една хармонична и органично структурирана онтологична цялост, е прилагането на принципите, постулатите и методите на разработената критическа теория от представителите на т. нар. Франкфуртска школа. Тази школа, обединяваща светила като Хоркхаймер, Адорн, Маркузе и Хабермас, безспорно се числи към най-значимите проекции на философския ейдос през изминалото столетие. Тази школа често се асоциира и със западния марксизъм, чиято основна цел е създаването на концептуален и теоретичен инструментариум...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови