НЕИЗВЕСТНОТО В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ


Изд. „Еастра холдинг груп“ АД, София, 2010


АПОСТОЛСКО УСИЛИЕ НА ЕДИН РОДОЛЮБИВ БЪЛГАРИН ХРОНИКА

Брой 1, Януари 2011

В трите книги на своето задълбочено из­следване, озаглавено  „Неиз­вестното в българската история“, доцент д-р инж. Добрин Денев проследява появата и последователното развитие на древните българи. Като се основава на наличните материали, многобройните изследвания и изразените в тях тези, той изгражда своя позиция за произхода и историческото развитие на българите.


Авторът няма базисно историческо образование, той е строителен инженер, един от най-добрите български специа­листи по геотехника, има научно звание доцент и научна степен доктор, преподавател в УАСГ, а понастоящем е ректор на този университет.


Доцент Добрин Денев проявява необикновен интерес към историята на България и в качеството си на член на редица експертни съвети към Националния институт за паметниците на културата той решава някои задачи по опазване на историческото наследство. Укрепването на околния венец на Мадарския конник е осъществено по негов проект. Наред с вижданията си по редица други въпроси авторът разкрива и произхода на името българи чрез значението на „бълг“ като „смесение“ на безсмъртни богове (представителите на допотопната цивилизация – Ати, Ети и т.н.) с обикновените хора, в този смисъл като божи синове или велики хора.


Първата книга, публикувана още през 2004 г. (408 стр.), е посветена на най-ранната история на България...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови