РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ И УЧАСТИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ

Брой 9-10, Септември-Октомври 2011
Дебатът за ролята на държавата и способността £ да внася рацио­налност в общността се ражда с разграничаването и противопоставянето между политическото тяло държава и обществото, разбрано като система от взаимовръзки и взаимодействия между свободните индивиди и техните асоциации.

Модерната държава чрез легитимните си институции внася рационалност в обществото. Политическата и публичната сфера, частните интереси и публичният интерес, които в теорията са противопоставяни, са неразривно свързани в обществените факти. Политиката „излъчва“ публичния интерес, създавайки „обществения договор“, който е в основата на тълкуването му.

Етатистките нагласи в българското управление

През цялото историческо развитие от Освобождението до 9 септември 1944 г. връзката между политика и икономика става все по-тясна, като държавата поема някои преки стопанско-регулационни и направляващи функции. Развитието е от стопански либерализъм — слаба намеса на държавата в икономиката, към стопански интервенционизъм и етатизъм.

България е разположена извън Западна Европа и преди всичко по исторически причини не е успяла да се модернизира до Втората световна война. Източноевропейският политически елит посреща ХХ век с ясното съзнание, че трябва да потърси пътища за ускорена модернизация...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови