Невена Алексиева е докторант в катедра „Международни отношения на УНСС. Магистърската си степен е завършила в СУ „Св. Климент Охридски. Име редица специализации в България и чужбина. Член на УС на Центъра за европейски и международни изследвания. Научните ѝ интереси са свързани главно с регионалното сътрудничество в Европа, външна политика, европейски въпроси.

ДЕСЕТ ГОДИНИ ЕВРОЧЛЕНСТВО, ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА

Брой 5-6, Ноември-Декември 2016

 България се промени, но значително се промени
и самият Европейски съюз

 

 Десет години са едновременно кратък, но и достатъчен период, за да бъде направен относително задълбочен анализ на ефекта от членството на България в ЕС.

За тези десет години се промени и България, но значително се промени и самият ЕС. Разнопосочните интереси, неспособността да се взимат бързи решения в поредица кризисни ситуации, икономическите трудности, стремежът да се формират общности на засилена интеграция в рамките на Съюза, невъзможността да се формулира и провежда обща европейска външна политика на база на осъзнат европейски интерес, са част от проблемите, които подкопават доверието в ЕС.

В този контекст се налага и страната ни да засили своя реализъм, но също и своята гъвкавост както по отношение на очакванията си, така и по отношение на собствените си възможности да допринася за общоевропейските процеси на развитие.

Същностен е въпросът с какви надежди посрещнаха членството българските граждани и политици, какво е сегашното положение на страната ни по редица класификационни критерии и в каква посока трябва да насочим усилията си?

<< Обратно в броя >>

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор