КОМЕРСИАЛНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ФАТАЛНО РАЗВИТИЕ С МНОГО ГУБЕЩИ И МАЛКО ПЕЧЕЛИВШИ

Брой 7-8 Юли-Август 2008
Глобализацията е естествен исторически процес в развитието на човечеството, който се изразява в разширяване обмена на материални блага и духовни ценности между народите. През последните десетилетия на миналия век глобализацията изкуствено бе комерсиализирана от водещите индустриални държави с цел придобиване на едностранни икономически изгоди. Този акт радикално промени съдбата на целия свят. Как стана това?

Най-кратко казано, чрез премахване на всички защити и ограничения върху вътрешните пазари на отделните страни и осигуряване на свободен обмен на стоки и капитали между тях. Последиците от тази на пръв поглед елементарна промяна се оказаха колосални за международните икономически отношения.

Кои са причините, поради които се извърши тази изключителна по значение реформа на световния икономически ред?

Отговорът изисква кратко припомняне на принципите, по които работи капиталистическата икономика. Известно е, че нейната основна движеща сила е стремежът за реализиране на максимална печалба. Стоките, които капиталистът произвежда, не са му необходими - за него те са само междинен продукт по веригата до финалната им трансформация в печалба, която се извършва на пазара.

Ако възникне дефицит на суровини, енергия и работна ръка, производството на стоки, респ. на печалба се свива. От друга страна, свиването на пазара...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови