МЕТАМОРФОЗИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИКАТА И ПРЕД НАУКАТА ЗА НЕЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ В НАШЕ ВРЕМЕ

Брой 7-8 Юли-Август 2008
Заедно с интелектуализацията на производствения процес се навлиза в цикъл на една необикновена метаморфоза на труда в качеството му на творец на стойността, както и в качеството му на нейна мярка.

Известно е, че величината на стойността на една стока би останала постоянна, ако времето, необходимо за нейното производство, оставаше също постоянно. Но последното (времето, необходимо за нейното производство) варира с всяка промяна на производителната сила на труда; тя пък от своя страна се променя от различни обстоятелства: от средните умения на работниците, от развитието на науката и степента на нейното технологично приложение, от организацията на труда, от ефикасността и разпространението на средствата за производство и от чисто естествените условия.

Със степента на развитие на индустриалното производство, с усложняването на организацията на труда, с инкорпорирането в труда на все повече социално-историческо натрупано знание, създаването на богатството съдържа все по-отдалечена връзка с работното време, което непосредствено е изразходвано за неговото създаване. Това време зависи от общото равнище на науката и от прогреса на технологията и техниката. Със задълбочаването на този процес реалното богатство се манифестира по-скоро в необикновената диспропорция между непосредственото работно време и неговия продукт, точно както...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови