Резолюцията на Европейския парламент относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа ( 2018/2869(RSP) е приета на 25 октомври 2018 г. 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО НАРАСТВАНЕТО НА НЕОФАШИСТКОТО НАСИЛИЕ В ЕВРОПА

Брой 9-10, ноември-декември 2018

Европейският парламент,

- като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

- като взе предвид доклада от 9 май 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост,

- като взе предвид Резолюция 71/179 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г. относно борбата с възхвалата на нацизма, неонацизма и други практики, които допринасят за насърчаване на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързани с тях прояви на нетърпимост,

- като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално член 14 от нея и Протокол № 12 към нея,

- като взе предвид Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация,

- като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

- като взе предвид членове 2, 3, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

- като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г.(1), която забранява дискриминацията въз основа на расата или етническия произход (Директива за равенството между расите),

- като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор